Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Omco Croatia za potrebe proizvodnog pogona

Dana 23.11.2017. tvrtka OMCO Croatia d.o.o. je zapocela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Omco Croatia za vlastite potrebe. U okviru projekta je predvicena izgradnja fotonaponske elektrane Omco Croatia za vlastitu potrosnju snage 1000kW,

koja se sastoji od 4530 modula snage 270W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti ce se potrosnja elektricne energije iz konvencionalnih izvora, tako sto ce se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

Ciljevi i ocekivani rezultati projekta: Potrosnja energije iz konvencionalnih izvora godisnje za poslovno proizvodnu jedinicu obuhvacenu projektom iznosi 3.872.015 kWh. Ukupna godisnja predvidena projektom proizvodnja fotonaponske elektrane iznositi ce 1.247.965 kWh. Usteda u energiji za navedenu poslovno proizvodnu jedinicu tvrtke OMCO Croatia predvideno iznosi 32,23% cime ce se postici smanjenje CO2 u iznosu od 293,03 t.

Ukupna vrijednost projekta: 9.431.275,00 HRK.
Iznos koji sufinancira EU: 5.552.615,00 HRK.
Razdoblje provedbe projekta: 23.11. 2017. - 31.12.2020.

Kontakt osoba za vise informacija:
Domagoj Dosen, domagoj.dosen@omcomould.com , +38549327405
http://www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Back